I ett smart hem kan rörelse användas för att starta olika händelsekedjor. Till exempel kan du få lampor att tändas genom att du går in i ett rum – eller varför inte använda rörelsedetektorer för att höja säkerheten i och utanför ditt hem? Tack vare att ditt smarta hem är kopplat till ditt wifi kan du upptäcka rörelse i eller utanför ditt hem när du själv befinner dig på annan ort. Det går också att koppla dina rörelsesensorer till ditt smarta hemlarm och använda dem för att upptäcka rörelse i ditt hem. Det smarta hemlarmet kan sen använda informationen från respektive rörelsesensor för att både informera dig om vad som pågår samt larma larmcentral för utryckning.

799,00 kr inkl. moms

Fukt & temperatur

NookBox Mini Multidetektor

1 190,00 kr inkl. moms

Rörelsedetektorer

WiFi Rörelsesensor

249,00 kr inkl. moms
1 860,00 kr inkl. moms
890,00 kr inkl. moms
990,00 kr inkl. moms
2 790,00 kr inkl. moms
690,00 kr inkl. moms